WELKOM iedereen - op deze pagina vertellen wij jullie over het ontstaan van onze stichting.

 

Dag beste mensen en dierenvrienden all over the world !
Graag willen wij hier het een en ander kwijt over de Stichting Collie & Co. in Nood :-) De Stichting is mede ontstaan vanuit ons particulier initiatief met dezelfde naam, lees daarover ook onderstaand verhaal. Maar JANA, ons collieteefje van 6 jaar jong, die wij veel te vroeg hebben moeten missen, heeft ons over de laatste drempel getrokken om definitief van ons particuliere initiatief een Stichting te maken. Haar hebben we via een dierenbeschermingsorganisatie uit een ondenkbaar slechte leefsituatie overgenomen, eigenlijk was het de bedoeling haar alleen als een pleeghond tijdelijk op te nemen, maar naar 1 nacht was het al duidelijk voor ons, dat wij haar zouden houden. Zij was de moeilijkste hond, die wij ooit hebben meegemaakt. MENSEN hadden haar 'opgevoed', en een 'combatdog' gecreŽerd, die geen emoties meer had en waar alle angst uitgeslagen was. De agressie nam helaas de plaats van haar angst in en zij was altijd op haar hoede. Met mannen had zij helemaal niets en dat liet zij overduidelijk merken.. Door een tragisch ongeval(vergiftiging) zijn wij haar in December 2002 jammer genoeg verloren. Zij heeft een ontzettend grote invloed op ons gehad om toch maar de stap te zetten naar een Stichting en daarom hebben wij de Stichting Collie & Co. in Nood opgedragen aan haar. Wij leren veel mensen kennen via de telefoon, mail of persoonlijk en hebben altijd een open oor voor zorgen, vragen en verhalen van iedereen. Incidenteel en alleen in noodgevallen nemen wij zelf honden op die wij later herplaatsen naar nieuwe baasjes. Wij moeten ons wel beperken tot de rassen Schotse herdershonden, Shelties, Beardedcollies en soms ook 'gewoon' een hond in nood, voor Bordercollies hebben wij helaas geen geschikte pleeggezinnen. Allereerst hebben wij een gesprek met diegene, die afstand doet van de trouwe viervoeter, want hoe meer info met een hond meekomt, hoe makkelijker het voor ons is, om de hond bij de passende mensen te plaatsen. Wij gaan er natuurlijk altijd van uit, dat de verstrekte informatie juist is. Dan wordt het geschikte tijdelijke pleeggezin gekozen, want je kunt niet elke hond zomaar ergens tijdelijk onderbrengen. Er volgt een observatieperiode in het pleeggezin om te bekijken, hoe de hond zich gedraagt. Vinden wij dat de hond klaar is voor herplaatsing wordt hij op de site voorgesteld.


VOORAFGAAND aan de stichting........
En voor diegenen, die graag willen weten hoe wij op het idee kwamen, om ons particulier initiatief Collie & Co. in Nood op te richten volgt onderstaand verhaal. Nadat wij ca. 1 jaar vrijwilligerswerk voor een vereniging hadden gedaan, die zich inzet voor opvang en herplaatsing van collies, merkten wij dat er vrij weinig aandacht werd besteed aan de kruisingen, die toch ook op zoek waren naar een nieuw tehuis. Zodoende trokken wij de stoute schoenen aan en benaderden dierentehuizen en stichtingen in binnen- en buitenland, om hen aan te bieden de collies, shelties, bearded, borders, corgi's, Aussies en hun kruisingen op onze website door ons voor te laten stellen . Dit gebeurde allemaal vanaf 13.08.2001, want dat was de oprichtingsdag van Collie & Co. in Nood - Nederland :-). Inmiddels zijn wij ruim 1 jaar verder en kunnen met trots vermelden, dat meer dan 100 asiels en stichtingen hun medewerking aan ons initiatief hebben verleend en er erg blij mee zijn. Het is bewezen, dat een aardig aantal honden via Collie & Co. konden worden herplaatst en daar zijn wij natuurlijk bijzonder blij mee, want dat is de opzet en doelstelling van deze website. Omdat de meeste asiels en stichtingen chronisch geldgebrek hebben en aangewezen zijn op vrijwilligers, hebben wij bij de oprichting van Collie & Co. in Nood besloten, om deze service gratis aan te bieden. Ook bieden wij zonder verdere kosten aan, om foto's van de te herplaatsende honden in de asiels en co. zelf te komen maken, mits deze niet verder dan 1 uur reistijd vanuit Brunssum verwijdert zijn. Het komt weleens voor, dat een asiel en co. niet in het bezit is van een digicam en dan springen wij in. Wij zijn tevens bereid, in goed overleg een hond op te vangen, als blijkt dat hij weinig kans op herplaatsing heeft in het asiel of co. Hij moet natuurlijk wel in ons eigen roedel passen, dat spreekt vanzelf, daarom behouden wij ons ook het recht voor om zelf te bepalen, welke hond bij ons opgevangen word. Invloed op de herplaatsing van honden die in asiels en bij stichtingen verblijven, hebben wij natuurlijk niet, daarom staan bij elke hond de betreffende contactgegevens van de verantwoordelijken. Ook particulieren kunnen bij ons hun honden in overleg voor laten stellen, mits zij goede foto's en waarheidsgetrouwe informatie over hun dieren verstrekken. Het is niet de bedoeling, via onze site honden te verhandelen, derhalve accepteren wij ook geen bedragen die boven de gemiddelde tarieven van de asiels en stichtingen liggen.

HOME