HOE WERKEN WIJ?

HET ADOPTIETRAJECT - goed doorlezen als je op een van onze stichtingshonden reageert:

Voordat een van de Collie & Co.' s word herplaatst, vragen wij potentiele adoptanten beleefd om een intakeformulier voor ons in te vullen, waarin het nieuwe baasje of vrouwtje de gaten in het hemd worden gevraagd en andersom, want je wilt natuurlijk wel zeker weten, dat de hond van je keuze ook daadwerkelijk bij jou en je gezinssituatie past. Blijkt een match mogelijk te zijn, nemen wij contact met je op en wordt een afspraak gemaakt voor een kennismakingsbezoekje bij het pleeggezin, waar elk potentieel toekomstig gezinslid incl. de al aanwezige hond(en) bij moeten zijn om de te adopteren hond te leren kennen en andersom. Als dat naar ieders tevredenheid verloopt, nemen wij wederom contact op met de nieuwe baasjes/vrouwtjes voor een huisbezoek om de nieuwe stek van het toekomstig gezinslid te bekijken. Is ook dit allemaal in goede orde staat het geluk van baasje/vrouwtje en hond niets meer in de weg en kunnen zij 'hun' hond bij het pleeggezin ophalen en naar zijn/haar nieuwe stek meenemen. Waarom 2 keer op bezoek bij het pleeggezin? Deze vraag wordt ons vaker gesteld - het is in het belang van de hond, als hij namelijk 2 keer dezelfde mensen ziet komen is er al sprake van herkenning en de kans op een voor de hond verwarrende situatie kleiner. Tevens willen wij dat de candidaten alles goed overdenken alvorens een beslissing te nemen.
Ook plaatsen wij geen honden op adressen waar deze dagelijks langer dan 5 uur incl. reistijd van en naar het werk alleen moeten zijn. Uiteraard plaatsen wij de honden met een contract van de Stichting en tegen een plaatsingsbedrag. De eerste tijd na de herplaatsing hebben wij regelmatig contact met de nieuwe baasjes en heel vaak houden wij er ook nog eens hele goede vrienden aan over :-). Wij zijn ook nog ver na herplaatsing namelijk zolang de hond leeft, contactpersoon want er kunnen altijd vragen opduiken of je wilt gewoon even je verhaal kwijt. In sommige gevallen worden ook expliciet persoonlijke nacontroles verricht b.v. als de hond een specifiek probleem of aandoening heeft of had. Voor de rest volgen de nacontroles voor 'onze' honden als wij in de buurt moeten zijn (dit geldt voor honden die verder weg zijn geplaatst). Wij hopen hiermee duidelijkheid omtrent onze werkwijze verschaft en een antwoord op de meeste vragen gegeven te hebben. Zijn er desondanks nog vragen kunnen die uiteraard gesteld worden aan ons, In de maand december plaatsen wij geen honden, wel kan een kennismaking worden geregeld en ook een voorbezoek is mogelijk maar de definitieve verhuizing van de hond zal moeten wachten tot januari.

Wij vinden het altijd erg leuk om updates en foto's te ontvangen, hoe vaker hoe liever .
Groetjes
Het Collie in Noodteam